ﺗﯩﻴﻪﻧﭽﻰ ﻳﯩﺸﯩﺒﻪﻱ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻰ

98.00 يۈەن + 300 تەڭگە تەڭگىسىز باھاسى : 128.00 يۈەن
رەڭگى
ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ
150g
رەسىملىك تەپسىلاتى
ئېتىبارلىق سېتىۋالىمەن
ئېتىبارلىق سېتىۋېلىش98.00 يۈەن + 300 تەڭگە تەڭگىسىز باھادا سېتىۋېلىش 128.00 يۈەن